Lượt truy cập : 130989
 • Tia nắng kỳ diệu
 • Lê Minh Hiền
 • Johnny Dũng
 • Sám Hối
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga & Lê Minh Hiền
 • Lo âu
 • Lê Minh Hiền
 • Mỹ Lệ
 • World Peace Jade Buddha
 • Nhạc: Lê Minh Hiền, Lời : Giác Chơn
 • Võ Thu Nga