Lượt truy cập : 130989
 • Thương Người Miền Trung
 • Lê Minh Hiền
 • Mỹ Lệ
 • Nguyện Hương
 • Lê Minh Hiền, lời: Kinh Phật
 • Bảo Yến
 • Nỗi đau từ biển
 • Lê Minh Hiền
 • Mỹ Lệ
 • Trả
 • Lê Minh Hiền
 • Hồ Trung Dũng
 • Um mani Padme Hum
 • Nhạc : Lê Minh Hiền, Lời: Kinh Phật
 • Tuệ Đăng