Lượt truy cập : 130989
 • Vỗ tay Ca
 • Lê Minh Hiền, Thơ: Không Lạc
 • Duy Linh
 • Trả
 • Lê Minh Hiền
 • Hồ Trung Dũng
 • Sống
 • Lê Minh Hiền
 • Gia Huy
 • Chúc Mừng Năm Mới
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • World Peace Jade Buddha
 • Nhạc: Lê Minh Hiền, Lời : Giác Chơn
 • Võ Thu Nga