Lượt truy cập : 130989
 • ALBUM ĐÃ PHÁT HÀNH
 • Soi Bóng
 • Lê Minh Hiền
 • Tuấn Ngọc
 • 12 Lời Khấn Nguyện Quán Thế Âm
 • Lê Minh Hiền
 • Tuệ Đăng
 • Đến Rồi Đi
 • Lê Minh Hiền
 • Bảo Yến
 • Tam Quy
 • Lê Minh Hiền
 • Lê Minh Hiền
 • Dòng sông êm đềm
 • Lê Minh Hiền
 • Bảo Yến