Lượt truy cập : 130989
Phật Ngọc Hoà Bình
Tác giả: Lê Minh Hiền
Trình bày: Võ Thu Nga

xem lời bài hát

 • Phật Ngọc Hoà Bình
Nghe Tên bài hát/Ca sĩ Nhạc sĩ
Phật Ngọc Hoà Bình
Võ Thu Nga
Lê Minh Hiền
World Peace Jade Buddha
Võ Thu Nga
Nhạc: Lê Minh Hiền, Lời : Giác Chơn
Ánh Sáng Từ Bi
Võ Thu Nga
Lê Minh Hiền
Thắp Nến
Võ Thu Nga
Lê Minh Hiền
Um mani Padme Hum
Tuệ Đăng
Nhạc : Lê Minh Hiền, Lời: Kinh Phật
 • Nụ Thương
 • Lê Minh Hiền
 • Lan Phương
 • Nguyện Hương
 • Lê Minh Hiền, lời: Kinh Phật
 • Bảo Yến
 • Lời kinh nhân từ
 • Lê Minh Hiền
 • Johnny Dũng
 • Búp Sen Cúng Phật
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Sống
 • Lê Minh Hiền
 • Gia Huy