Lượt truy cập : 130989
 • ALBUM NHẠC PHẬT GIÁO
 • Cám Ơn Thời Gian
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Búp Sen Cúng Phật
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Nghe Tiếng Yêu Đầu
 • Lê Minh Hiền
 • Vina Uyển Mi
 • Buông Xả
 • Lê Minh Hiền
 • 5 Dòng Kẻ
 • Nguyện Hương
 • Lê Minh Hiền, lời: Kinh Phật
 • Bảo Yến