Lượt truy cập : 130989
 • ALBUM NHẠC PHẬT GIÁO
 • Tình Như Ma Quái
 • Lê Minh Hiền
 • Johnny Dũng
 • Xin đưa em cùng về
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • World Peace Jade Buddha
 • Nhạc: Lê Minh Hiền, Lời : Giác Chơn
 • Võ Thu Nga
 • Cám Ơn Thời Gian
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Đến Rồi Đi
 • Lê Minh Hiền
 • Bảo Yến