Lượt truy cập : 130989
Quay Về Nương Tựa
Tác giả: Lê Minh Hiền
Trình bày: Võ Thu Nga

 • NHẠC PHẬT GIÁO
Nghe Tên bài hát/Ca sĩ Nhạc sĩ
Tam Quy
Lê Minh Hiền
Lê Minh Hiền
Búp Sen Cúng Phật
Võ Thu Nga
Lê Minh Hiền
Vỗ Tay Ca
Duy Linh
Lê Minh Hiền
Trả
Hồ Trung Dũng
Lê Minh Hiền
Quay Về Nương Tựa
Võ Thu Nga
Lê Minh Hiền
 • Thương Người Miền Trung
 • Lê Minh Hiền
 • Mỹ Lệ
 • World Peace Jade Buddha
 • Nhạc: Lê Minh Hiền, Lời : Giác Chơn
 • Võ Thu Nga
 • Xin đưa em cùng về
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Lỡ Khúc Tình Xa
 • Lê Minh Hiền
 • AC & M
 • 12 Lời Khấn Nguyện Quán Thế Âm
 • Lê Minh Hiền
 • Tuệ Đăng