Lượt truy cập : 130989
Quay Về Nương Tựa
Tác giả: Lê Minh Hiền
Trình bày: Võ Thu Nga

 • NHẠC PHẬT GIÁO
Nghe Tên bài hát/Ca sĩ Nhạc sĩ
Tam Quy
Lê Minh Hiền
Lê Minh Hiền
Búp Sen Cúng Phật
Võ Thu Nga
Lê Minh Hiền
Vỗ Tay Ca
Duy Linh
Lê Minh Hiền
Trả
Hồ Trung Dũng
Lê Minh Hiền
Quay Về Nương Tựa
Võ Thu Nga
Lê Minh Hiền
 • Cám Ơn Thời Gian
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • 12 Lời Khấn Nguyện Quán Thế Âm
 • Lê Minh Hiền
 • Thu Nga - Huy Hoàng - Cadillac
 • Ánh mắt người ấy
 • Lê Minh Hiền
 • Quang Dũng
 • Nam Mô A Di Đà Phật
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga - Cadillac
 • Tam Quy
 • Lê Minh Hiền
 • Lê Minh Hiền