Lượt truy cập : 130989
 • TIN TỨC SINH HOẠT VÀ VĂN NGHỆ
 • Ánh Sáng Từ Bi
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga & Lê Minh Hiền
 • Tìm Lối An Nhiên
 • Lê Minh Hiền
 • Đức Tuấn
 • Vỗ Tay Ca
 • Lê Minh Hiền
 • Duy Linh
 • Um mani Padme Hum
 • Nhạc : Lê Minh Hiền, Lời: Kinh Phật
 • Tuệ Đăng