Lượt truy cập : 130989
 • CHI TIẾT TIN
Kính Chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Qúi Vị Đồng Hương và Phật Tử
một mùa Phật Đản An Lành Hạnh Phúc
 • Lạc Bến
 • Lê Minh Hiền
 • Gia Huy
 • Lạc Bến
 • Lê Minh Hiền
 • Gia Huy
 • Buông Xả
 • Lê Minh Hiền
 • 5 Dòng Kẻ
 • World Peace Jade Buddha
 • Nhạc: Lê Minh Hiền, Lời : Giác Chơn
 • Võ Thu Nga
 • Tìm Lối An Nhiên
 • Lê Minh Hiền
 • Đức Tuấn