Lượt truy cập : 130989
 • CHI TIẾT TIN
Kính Chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Qúi Vị Đồng Hương và Phật Tử
một mùa Phật Đản An Lành Hạnh Phúc
 • Trả
 • Lê Minh Hiền
 • Hồ Trung Dũng
 • Lạc Bến
 • Lê Minh Hiền
 • Gia Huy
 • Tiếng Vọng Trái Tim
 • Lê Minh Hiền
 • Bảo Yến
 • Thân Khẩu Ý
 • Lê Minh Hiền, Thơ: Không Lạc
 • Diệu Hiền
 • Duyên ngàn năm
 • Lê Minh Hiền
 • Johnny Dũng