Lượt truy cập : 130989
 • CHI TIẾT TIN
 • Búp Sen Cúng Phật
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Nguyện Hương
 • Lê Minh Hiền, lời: Kinh Phật
 • Bảo Yến
 • Soi Bóng
 • Lê Minh Hiền
 • Tuấn Ngọc
 • Tia nắng kỳ diệu
 • Lê Minh Hiền
 • Johnny Dũng
 • 12 Lời Khấn Nguyện Quán Thế Âm
 • Lê Minh Hiền
 • Tuệ Đăng