Lượt truy cập : 130989
 • CHI TIẾT TIN
 • World Peace Jade Buddha
 • Nhạc: Lê Minh Hiền, Lời : Giác Chơn
 • Võ Thu Nga
 • Um mani Padme Hum
 • Nhạc : Lê Minh Hiền, Lời: Kinh Phật
 • Tuệ Đăng
 • Nỗi đau từ biển
 • Lê Minh Hiền
 • Mỹ Lệ
 • 12 Lời Khấn Nguyện Quán Thế Âm
 • Lê Minh Hiền
 • Thu Nga - Huy Hoàng - Cadillac
 • Khi Anh Xa Em
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga