Lượt truy cập : 130989
 • CHI TIẾT TIN
 • Soi Bóng
 • Lê Minh Hiền
 • Tuấn Ngọc
 • Quan Âm Vô Lượng
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Búp Sen Cúng Phật
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • World Peace Jade Buddha
 • Nhạc: Lê Minh Hiền, Lời : Giác Chơn
 • Võ Thu Nga
 • Lời kinh nhân từ
 • Lê Minh Hiền
 • Johnny Dũng