Lượt truy cập : 130989
 • CHI TIẾT TIN
 • Nguyện Hương
 • Lê Minh Hiền, lời: Kinh Phật
 • Bảo Yến
 • Vỗ tay Ca
 • Lê Minh Hiền, Thơ: Không Lạc
 • Duy Linh
 • 12 Lời Khấn Nguyện Quán Thế Âm
 • Lê Minh Hiền
 • Tuệ Đăng
 • Lạc Bến
 • Lê Minh Hiền
 • Gia Huy
 • Vỗ Tay Ca
 • Lê Minh Hiền
 • Duy Linh