Lượt truy cập : 130989
 • CHI TIẾT TIN


TÌNH BUỒN HƯ VÔ
 Tặng anh Nguyễn Quang Nhàn
Tâm Thường Định

Đưa em lá rủ vàng sân
Con thuyền xa bến 'dòng sông cõi đời'
Thu vàng nắng đỗ buông lơi
Giáng em bóng ngã nghiêng nghiêng vô thường
Cõi trần cát bụi nhớ thương
Bay theo vạt nắng tình buồn hư vô.

Sacramento, CA
12/2011.
 • Hoa Thanh Lương
 • Lê Minh Hiền
 • Phương Trang
 • Tiếng Vọng Trái Tim
 • Lê Minh Hiền
 • Bảo Yến
 • 12 Lời Khấn Nguyện Quán Thế Âm
 • Lê Minh Hiền
 • Tuệ Đăng
 • Lo âu
 • Lê Minh Hiền
 • Mỹ Lệ
 • Tìm Lối An Nhiên
 • Lê Minh Hiền
 • Đức Tuấn