Lượt truy cập : 130989
 • CHI TIẾT TIN


TÌNH BUỒN HƯ VÔ
 Tặng anh Nguyễn Quang Nhàn
Tâm Thường Định

Đưa em lá rủ vàng sân
Con thuyền xa bến 'dòng sông cõi đời'
Thu vàng nắng đỗ buông lơi
Giáng em bóng ngã nghiêng nghiêng vô thường
Cõi trần cát bụi nhớ thương
Bay theo vạt nắng tình buồn hư vô.

Sacramento, CA
12/2011.
 • Lời kinh nhân từ
 • Lê Minh Hiền
 • Johnny Dũng
 • Vỗ Tay Ca
 • Lê Minh Hiền
 • Duy Linh
 • Trả
 • Lê Minh Hiền
 • Hồ Trung Dũng
 • Sống
 • Lê Minh Hiền
 • Gia Huy
 • Tình Như Ma Quái
 • Lê Minh Hiền
 • Johnny Dũng