Lượt truy cập : 130989
 • CHI TIẾT TIN


TÌNH BUỒN HƯ VÔ
 Tặng anh Nguyễn Quang Nhàn
Tâm Thường Định

Đưa em lá rủ vàng sân
Con thuyền xa bến 'dòng sông cõi đời'
Thu vàng nắng đỗ buông lơi
Giáng em bóng ngã nghiêng nghiêng vô thường
Cõi trần cát bụi nhớ thương
Bay theo vạt nắng tình buồn hư vô.

Sacramento, CA
12/2011.
 • Duyên ngàn năm
 • Lê Minh Hiền
 • Johnny Dũng
 • Chung Lời Nguyện Cầu - Pray For Japan
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga & Lê Minh hiền
 • Soi Bóng
 • Lê Minh Hiền
 • Tuấn Ngọc
 • Buông Xả
 • Lê Minh Hiền
 • 5 Dòng Kẻ
 • Quay Về Nương Tựa
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga