Lượt truy cập : 130989
 • VIDEO CLIP
 • Khi Anh Xa Em
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Buông Xả
 • Lê Minh Hiền
 • 5 Dòng Kẻ
 • Xóa dấu hờn ghen
 • Lê Minh Hiền
 • Mỹ Lệ
 • Cám Ơn Thời Gian
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Nỗi đau từ biển
 • Lê Minh Hiền
 • Mỹ Lệ