Lượt truy cập : 130989
 • VIDEO CLIP
 • Xin đưa em cùng về
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Cho Em Tình Người, Cho Em Nụ Cười
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • World Peace Jade Buddha
 • Nhạc: Lê Minh Hiền, Lời : Giác Chơn
 • Võ Thu Nga
 • Sống
 • Lê Minh Hiền
 • Gia Huy
 • Trăng khuya
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga