Lượt truy cập : 130989
 • VIDEO CLIP
 • Nụ Thương
 • Lê Minh Hiền
 • Lan Phương
 • Lạc Bến
 • Lê Minh Hiền
 • Gia Huy
 • Sám Hối
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Nguyện Cho Thế Giới Hòa Bình
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga & Cadillac
 • 12 Lời Khấn Nguyện Quán Thế Âm
 • Lê Minh Hiền
 • Thu Nga - Huy Hoàng - Cadillac