Lượt truy cập : 130989
 • ALBUM ĐÃ PHÁT HÀNH
 • Um mani Padme Hum
 • Nhạc : Lê Minh Hiền, Lời: Kinh Phật
 • Tuệ Đăng
 • Quay Về Nương Tựa
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Hát Lên
 • Lê Minh Hiền
 • AC & M
 • Nỗi đau từ biển
 • Lê Minh Hiền
 • Mỹ Lệ
 • Nguyện Cho Thế Giới Hòa Bình
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga & Cadillac