Lượt truy cập : 130989
 • VIDEO CLIP
 • Trăng khuya
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Nguyện Cho Thế Giới Hòa Bình
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga & Cadillac
 • Tình Như Ma Quái
 • Lê Minh Hiền
 • Johnny Dũng
 • Chung Lời Nguyện Cầu - Pray For Japan
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga & Lê Minh hiền
 • Trả
 • Lê Minh Hiền
 • Hồ Trung Dũng